8:45                    Молитва і оголошення
9:00                    Заняття починаються

10:45 – 11:00    Перерва: Садочок,  Букварний клас,  Класи 1-11

12:00                  Закінчення навчання:  Садочок
12:15                  Закінчення навчання:  Букварний клас
12:45                  Закінчення навчання:  Класи 1-11

 

SCHOOL HOURS

8:45                    Morning prayer and announcements
9:00                    Classes begin

10:45 – 11:00    Recess: Sadochok, Bukvarnyj class, Grades 1 – 11

12:00                  End of school day:  Sadochok
12:15                  End of school day:  Bukvarnyj class
12:45                  End of school day:  Grades 1-11

 

Учні і батьки повинні дотримуватися годин навчання і без важливих причин передчасно не забирати дітей зі школи.

Без письмового оправдання від батьків і одобрення директора учні не можуть передчасно залишати шкільний будинок.

Батьки несуть відповідальність за безпеку і поведінку своїх дітей поза школою і під час перерви.

 

Parents and students should adhere to the school timetable and not remove their children from school before the end of the school day without a valid reason.

Students may not leave the building during school hours without written permission from their parents, which in turn must be approved by the Principal.

Parents assume full responsibility for their child’s safety and behaviour outside of the school building.