Батьки несуть відповідальність за навчання та виховання дитини і зобов’язані:

 • Забезпечувати умови для навчання дитини.
 • До міри особистих можливостей удома говорити до дітей по-українськи.
 • Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, української мови, історії та традицій, повагу до культури інших народів.
 • Виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
 • Дбати про християнське виховання дитини.
 • На час приводити дитину до школи.
 • Завчасно попереджати учителів або директора про відсутність дитини або відхилення у її здоров’ї.
 • Вчасно вносити оплату за навчання дитини.
 • Відшкодовувати матеріальні збитки, навмисно завдані школі своїми дітьми.
 • Уникати суперечок і конфліктних ситуацій у присутності дітей.
 • Дотримуватися норм поведінки у школі.
 • Брати участь у батьківських загальних зборах.
 • ** Повідомити скарбника або голову Батьківського Комітету про зміни імейлу, адреси, або числа телефону.

 

Parent Responsibilities

Parents carry the responsibility for the education and upbringing of their children and are obliged to:

 • Provide their children with a proper learning environment and assist them in becoming familiar with school material.
 • Speak to Ukrainian their children as often as possible.
 • Uphold the dignity of children, to nurture in them diligence, goodwill, charity, and respect for the family, the Ukrainian language, history and traditions, and the cultures of other nations.
 • Foster in their children a healthy respect for rules, the law and basic rights of human freedom.
 • Ensure the Christian education of their children.
 • Bring their children to school on time.
 • Notify teachers or the principal of their child’s absence ahead of time and of any health issues that arise.
 • Make school tuition payments on time.
 • Pay for any damages at school wilfully caused by their children.
 • Avoid quarrels and situations of conflict in the presence of students.
 • Adhere to the school regulations.
 • Participate in the Parents Annual General Assembly.
 • **Please notify the Treasurer or President of the Parents Committee (Batkivsky Komitet) of any changes in email, address, or telephone numbers.