Українська Школа ім. Митрополита Андрея Шептицького, заснована у 1950 році, має за мету навчати української мови та українознавчих предметів, виховувати повагу до родини, народних традицій, національних і християнських цінностей, розвивати почуття національної свідомості та громадянської активності у житті Канадського суспільства.

The Metropolitan Andrej Sheptytsky Ukrainian School has as its mission the teaching of the Ukrainian language and subjects related to the nation of Ukraine, to foster a respect for family, Ukrainian traditions and Christian values; to develop a sense of awareness of the importance of participation in and contribution to Canadian society.

Banner1